2. DÖNEM REHBERLİK YÜRÜTME KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

Rehberlik Hizmetleri  Okul Yürütme Komisyonu II. dönem toplantısı  21.02.2008 Perşembe günü saat 12.00- 14:30 arasında öğretmenler odasında yapılmıştır.

 

Toplantının gündemi şu başlıklardan oluşmuştur:

 

1. Açılış ve yoklama

2. 2007-2008 Birinci dönem Rehberlik ve  Psikolojik Danışmanlık faaliyetlerinin değerlendirilmesi.

3. Resmi Gazete de yayınlanan 17 Nisan 2001 gün ve 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik      ve   Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okunması

4. II. Yarıyıl Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarının değerlendirilmesi

5. OKS ve SBS’ye yönelik çalışmaların arttırılması

6. Yeni ilköğretim ve orta öğretim sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi

7. Dilek ve Temenniler

 

Bu çerçeveye bağlı kalınarak, I. Dönem rehberlik faaliyetleri, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

 

Okul rehberlik saatlerinde uygulanan etkinliklerin sınıflar ve ihtiyaçlar doğrultusunda esnetilebilmesi ve okul psikolojik danışmanı gözetimi ve bilgisi dahilinde ihtiyaçlara uygun rehberlik etkinlikleri ile değişiklikler yapılabilinmesi olağan kılınmıştır.

 

OKS, SBS ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında öğretmenlerin daha fazla bilgi edinerek öğrencilere rehberlik etmelerinin sağlanmasına,

 

Okul aile birliği üyeleri ve  öğretmenlerin katılımıyla ve desteğiyle bu sıkıntıların nasıl çözüleceğine dair projeler geliştirmeye ve hayat geçirmeye karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, gönüllü olan öğretmenlerle, her hafta pazartesi günü saat 12:00’ da Rehberlik Servisinde toplanılmasına ve yeni projeler üreterek hayata geçirilmesine,

 

Nisan ayı içerisinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçilip gerekli imkanlar sağlanması halinde, il merkezindeki ortaöğretim kurumlarına tanıtıcı gezi düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

Okulumuza projeksiyon cihazı temin edilmesi için gereken çabanın gösterilmesi ve sinema klübü kurularak öğrencilerin sosyalleşmelerinin sağlanması yönünde hemfikir olunmuştur.

 

Okuma yazma bilmeyen ve zorlanan öğrencilerin takviye olarak hafta sonu kurslarına yönlendirilmesine,

 

Yaşı büyük olan ve okuma yazma bilmeyen öğrencilerin ve bazı velilerin Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde kursa alınmalarının sağlanmasına karar verilmiştir.

 

Öğretmen öğrenci arasındaki ilişkinin daha sıcak ve samimi bir hale gelebilmesi için gerektiği durumlarda öğretmenlere ve öğrencilere rehberlik edilmesine,

 

Mayıs ayı içerisinde okulumuzda, öğrenci ve öğretmenlerin sosyalleşmeleri açısından bahar şenliği yapılmasına karar verilmiştir.

 

Son olarak toplantıya katılan üyelerden imza alınarak ve iyi dilekler sunularak toplantı sona erdirilmiştir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !